POLITYKA PRYWATNOŚCI

z-nadrukiem.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo udostępnionych danych Klientów firmy JS Sebastian Bogdański jest stawiana zawsze na pierwszym miejscu. Dbamy o wysokie standardy ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych naszych klientów,

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej z-nadrukiem.com jest firma JS Sebastian Bogdański z siedzibą w Marcinkowicach 55-200, przy ulicy Wrocławskiej 9, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 912 175 22 41 oraz REGON 021159187, zwaną dalej Administratorem,

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej z-nadrukiem.com są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

4. Użytkownik – osoba bądź podmiot gospodarczy chcący uzyskać informacje zawartych na stronie internetowej z-nadrukiem.com,

II. RODAJ ZBIERANCH DANYCH
 1. Dane zbierane są w trakcie rozpoczętego kontaktu przy pomocy poczty e-mail, telefonicznie, za pomocą formularza kontaktowego lub innych narzędzi komunikacji,
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do nawiązania kontaktu oraz prowadzenia rzetelnej obsługi użytkowników zwracających się z zapytaniem,
 3. Rodzaj przetwarzanych danych to:
  1. telefon
  1. adres e-mail
  1. imię i nazwisko
III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przedstawienia profilu działalności firmy Administratora, poinformowania o bezpieczeństwie danych osobowych oraz niezawodności świadczenia usług Administratora
 2. Przedstawienia ofert handlowych w kontakcie telefonicznym, drogą mailową lub innym ogólnie dostępnym środkiem komunikacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A) RODO
 3. Zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. B) RODO
 4. Prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit F) RODO
 5. Spełnienia obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C) RODO
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do prowadzenia niezbędnej obsługi Użytkownika,
 2. Odbiorcami danych osobowych użytkownika mogą być:
  1. Pracownicy i współpracownicy Administratora
  1. Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi księgowe)
V. KONTROLA DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, w tym prawo do :

 1. weryfikację prawidłowości,
 2. ograniczenia przetwarzania,
 3. przeniesienia danych osobowych,
 4. do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  1. usunięcia swoich danych osobowych,
 5. W celu skorzystania z przysługujących praw Użytkownik może się skontaktować z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres sebastian.b@grupajs.pl,
 6. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo wnieś skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
 1. Administrator informuje, że strona internetowa używa z plików cookies,
 2. Użytkownik może nie wyrazić zgody na ich stosowanie poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki (szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika), brak zmian jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies są to krótkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawierają dane teleinformatyczne (nazwę strony internetowej z której pochodzą, adres IP Użytkownika, czas przechowywania na urządzeniu końcowym, statystyki),
 4. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Administratora, dają także możliwość prowadzenia statystyk odwiedzin, poznania interakcji Użytkowników na treści zawarte na stronie internetowej,
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies. Sesyjne oraz stałe,
  1. Pliki sesyjne są automatycznie usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po opuszczeniu strony internetowej lub zamknięciu przeglądarki internetowej
  1. Pliki stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za jego zgodą, przez określony czas podany w parametrach pliku cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Zabezpiecza je przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie pytania, wnioski oraz sugestie odnoszące się do ochrony prywatności Użytkownika prosimy kierować na adres sebastian.b@grupajs.pl

Poprzez kliknięcie na „Akceptacja wszystkich plików cookie” jest wyrażona zgoda na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia korzystania z nawigacji strony, analizowania wykorzystania strony i wsparcia naszych działań marketingowych.